februari 23, 2018

Aanmelden/Verzekering

Aanmelden kan op verschillende manieren:
1   U kunt zichzelf aanmelden voor behandeling.
2   Door de huisarts of specialist doorgestuurd worden.
3   Door uw werkgever
4   Door uw bedrijfsarts
5   Door uw mediator of echtscheidingsadvocaat.

Verzekering

In de huidige wetgeving hangt het van de aanvullende verzekering af of u verzekerd bent voor Hypnotherapie.

De therapiekosten van Hypnotherapie hebben geen invloed op de jaarlijkse bijdrage omdat deze betrekking heeft op de basisverzekering en de therapiekosten uit de aanvullende verzekering vergoedt worden. Een verwijsbrief van de huisarts is in dit geval niet noodzakelijk. De hoogte van de vergoeding voor Hypnotherapie kunt u bij uw verzekering navragen. Dit kan aan de hand van AGB codes. Deze code is toegekend aan een zorg verlener en dmv deze code is een koppeling aan uw polis herleidbaar. De AGB code van de Nassaupraktijk is 90009305 / 90030329.

Fiscale regelingen;
Therapiekosten voor alle therapieën zijn aftrekbaar van de belasting als er sprake is van een verwijzing van de huisarts. De basis van de verwijzing is ‘psychisch lijden’.

Eigen bedrijf;
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u de therapiekosten die onder beroeps- of bedrijfskosten als persoonlijkheidsontwikkeling vallen, fiscaal aftrekken. Mits de problemen of klachten werkgerelateerd zijn.

Werknemer;
Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkomen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten.

PGB of IRO;
Ontvangt u een Persoonsgebonden Budget of heeft u een Individuele Reintegratie Overeenkomst dan kunnen er regelingen voor vergoedingen voor Therapie worden verstrekt.

Uitkering;
Heeft u een bijstands uitkering dan kunt u met uw persoonlijk begeleider van de sociale dienst spreken of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Mocht u nog vragen hebben over de vergoedingen, kunt u altijd contact opnemen via het nummer: 06 51 38 31 40.