februari 23, 2018

Methoden

Fobie therapie

EMDR is ook een hele efficiënte en snellle therapie voor het oplossen van een fobie of angst.

Meer informatie onder het kopje ‘zoeken’ of www.emdr.nl

 

* Gesprekstherapie:

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van gesprekstherapie aangevuld met diverse andere therapeutische methoden:

Echtpaargesprekken:

Waarbij wordt onderzocht hoe ontstane problemen op een voor beide partners bevredigende wijze kunnen worden opgelost. Of hoe bij een echtscheiding een goede afronding kan komen van het voorbije huwelijk/ relatie. Als er kinderen zijn wordt er gekeken hoe beide partners samen goede ouders voor hun kinderen kunnen blijven.

* Traumatherapie; EMDR

Een kortdurende behandeling om PTSS Post traumatische stress klachten te behandelen. Bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen.

Relatiegesprekken (ouder-kind):

Gesprekken tussen ouder en (jong)volwassene om op een positieve (gezonde) manier met elkaar om te kunnen gaan.

* Werkgever-werknemer gesprekken:

Als afronding van de therapie van de werknemer wordt -als daar behoefte aan is- geëvalueerd hoe de opgedane kennis geïntegreerd kan worden in de werksituatie.