februari 23, 2018

EMDR

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensititzation and Reprocessing= door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

EMDR is een krachtige en nieuwe, in de VS ontwikkelde psychologische behandelmethode; het is momenteel de effectiefste methode voor de behandeling van PTSS (post traumatische stress stoornissen).

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
Bij EMDR wordt gebruik gemaakt van oogbewegingen of afwisselend tikken op knieen of handpalmen. Ook geluiden in afwisseld rechter en linker oor wordt gebruikt.

Dit gebeurt terwijl de cliënt aan het emotionele probleem denkt. De cliënt wordt tijdens elke serie van deze simulaties gevraagd aan te geven waaraan hij op dat moment denkt. Zo onstaan nieuwe inzichten, komen herinneringen en associaties naar boven, verminderen de problematische gevoelens en nare gedachten en nemen zelfvertrouwen en positieve gevoelens toe.

Waar wordt EMDR voor gebruikt?
Het wordt in de eerste plaats gebruikt om PTSS te behandelen. In de regel verdwijnen door EMDR de met PTSS gepaard gaande symptomen als herbeleving van de ervaring, slaapproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, somberheid, concentratieproblemen, angst en stressklachten, en neemt het zelfvertrouwen toe.

PTSS was tot voor kort moeilijk te behandelen. Wanneer deze stoornis lang aanhield werd aangenomen dat het onbehandelbaar was. Met EMDR is dat veranderd.

Bovendien kan EMDR worden toegepast bij angsten, en fobieën, depressies, weinig zelfvertrouwen, eetstoornissen, te heftige agressie en door stress veroorzaakte lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of rugpijn.

Is EMDR de enige oplossing voor deze klachten?
Nee, het kan ook een deel van de oplossing zijn. Na verwerking van een deel van de problemen door middel van EMDR kunnen de resterende problemen dan vaak op eigen kracht worden opgelost.

Hoe komt het dat EMDR effectief is?
Betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat EMDR effec tief is. Honderdduizenden volwassenen en kinderen zijn succesvol behandeld na het meemaken van ernstige gebeurtenissen, zoals verkrachtingen, auto-ongelukken, oorlogshandelingen, mishandeling en roofovervallen.

De duur van de behandeling is veel korter dan bij andere methoden.

De precieze functie van de oogbewegingen is niet helemaal bekend. Er zijn verschillende mogelijkheden;

Bekend is dat als gevolg van trauma’s bepaalde delen van de hersenen minder effectief gaan werken. Sommige onderzoekers denken dat de oogbewegingen hersenactiviteit veroorzaken die de werking van deze delen van de hersenen gunstig beïnvloedt.

Daarnaast kan het zo zijn dat de oogewegingen, een zelfde hersen-activiteit veroorzaken als tijdens het dromen, namelijk de activiteit waardoor wij belevenissen verwerken.

Simpel gezegd; EMDR activeert waarschijnlijk gebieden in de  hersenen die verwerking en daarmee genezing versnellen. Zoals het lichaam wonden geneest, zo kunnen de hersenen- ook achteraf nog- trauma’s verwerken en dus genezen.

Zijn er schadelijke bijverschijnselen?
Indien vakkundig toegepast, doen zich bij EMDR geen schadelijke bijverschijnselen voor. Soms kunnen oude, nare gevoelens tijdelijk sterker worden. Bijvoorbeeld tijdens of na een sessie. Dat is een teken van verdere verwerking;  na verloop van tijd nemen deze verschijnselen af. De cliënt wordt er op voor bereid door het leren van toepassen van ontspanningsoefeningen.

Is EMDR hetzelfde als hypnose?
Onderzoek toonde aan dat dit niet  het geval is. Bij hypnose is er sprake van andere hersenactiviteit dan bij EMDR.

Kan ik EMDR ondergaan als ik medicijnen gebruik?
Ja, Wanneer het medicijngebruik na de behandeling met EMDR wordt afgebouwd, kunnen de klachten, weliswaar in mindere mate, terug keren. Dan is het soms nodig om nog een of meerdere EMDR sessies zonder medicijngebruik te doen.