oktober 6, 2023

Extern vertrouwenspersoon

Wat is een extern vertrouwenspersoon?

Binnen een organisatie kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol vervullen. Haar functie is om een luisterend oor te bieden aan medewerkers die worden geconfronteerd met integriteitsschendingen, of het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. De bedoeling is dat problemen binnen een organisatie worden opgelost. Zodat werknemers zich veilig en prettig voelen en er een gezond werkklimaat is.

De vertrouwenspersoon is altijd bereikbaar voor een werknemer. Ze luistert naar een probleem en helpt de werknemer om een oplossing te zoeken voor de aanpak van ongewenst gedrag, zodat een probleem niet buiten proporties groeit.

Waarom een extern vertrouwenspersoon? 

Iedere organisatie heeft te maken met ongewenst gedrag. De Arbowet verplicht organisaties een veilige werkomgeving aan te bieden aan medewerkers. Het initiatiefwetsvoorstel in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is op 23 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Werkgevers vanaf 10 werknemers zijn verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarvoor is een amendement aangenomen.

 

De voordelen van een extern vertrouwenspersoon 

 • Helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag. Problemen groeien hierdoor niet buiten proporties en blijven binnen de organisatie
 • Zorgt dat onderlinge problemen snel en effectief kunnen worden aangepakt. Dit verbetert de werksfeer en dus de productiviteit;
 • Is deskundig op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit en kan medewerkers en management op dat gebied adviseren. geeft aan welke gevolgen bepaald gedrag voor de organisatie kan hebben;
 • Draagt bij aan herstel van verbinding en een respectvolle omgang met elkaar;
 • Functioneert onafhankelijk zodat zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd;
 • Iedere organisatie heeft te maken met ongewenst gedrag. De Arbowet verplicht organisaties een veilige werkomgeving aan te bieden aan medewerkers.

Met welke klachten kun je bij een extern vertrouwenspersoon terecht?

Ongewenste omgangsvormen

 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Discriminatie en racisme
 • Seksuele intimidatie

Integriteitschendingen

 • Overtreding Unierecht
 • Vermoeden van een misstand
 • WBK


Wanneer niet?

Klachten over bijvoorbeeld;

 • Werktijden
 • Werkdruk
 • Promotie


Waarom is certificering belangrijk?

Een goede vertrouwenspersoon is niet zomaar iemand die de vaardigheid heeft om goed te kunnen luisteren. Er komt veel meer kijken bij de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon. Om deze reden is het LVV-certificaat in het leven geroepen. Het certificaat beschermt de beroepsnaam, waardoor je erop kunt vertrouwen dat de vertrouwenspersoon de nodige kennis in huis heeft.


Wat bied ik u als extern vertrouwenspersoon? 

LVV gecertificeerd

Uw vertrouwenspersoon bij de Nassaupraktijk is LVV gecertificeerd. Naast deze certificering is de Nassaupraktijk als bedrijf actief met het actueel houden van de kennis en vaardigheden. Dit gebeurt door middel van bijscholing en intervisie met collega’s.

De Nassaupraktijk is altijd bereikbaar

De praktijk is altijd bereikbaar voor uw medewerkers. We zijn via telefoon, mail of Whatsapp te benaderen. 

1e consult is kosteloos

Werknemers kunnen kosteloos gebruik maken van een eerste consult. Mocht daaruit blijken dat verdere ondersteuning nodig is, wordt er een vervolgafspraak ingepland. 

Het uurtarief hiervoor bedraagt €95 euro. 

Jaarlijkse rapportage

Wij geven uw organisatie een jaarlijks geanonimiseerd rapport. 


Wat bied de Nassaupraktijk uw bedrijf in een jaarabonnement voor een extern vertrouwenspersoon ? 

 • Bedrijf van 10-20 werknemers €275 euro per jaar
 • Bedrijf van 21-50  werknemers €350 euro per jaar
 • Bedrijf van 51-100 werknemers €475 euro per jaar
 • Bedrijf van 100+ werknemers €575 euro per jaar